Christer Pettersson - Syndabocken

Idag uppmärksammas årsdagen av mordet på Sveriges statsminister Olof Palme. 26 år har gått och i år har dagen av naturliga skäl inte uppmärksammats i närheten av så mycket som ifjol, då det var 25 år sedan. 25 är en jämnare siffra (och ifjol var även det datum mordet hade blivit preskriberat om inte lagen hade hunnit ändrats), och nu har vi det uppmärksammade barnet Estelle att fokusera på istället, men nog ska det ältas lite om Christer Pettersson igen. Aftonbladet är än en gång mästare på att koka soppa på en Christer Pettersson-spik. En soppa som blir smaklösare och smaklösare för varje år som går – det var inte Christer Pettersson som mördade Olof Palme. Jag har tidigare skrivit om detta ganska komprimerat här, men dagen till ära väljer jag att publicera en väldigt expanderad version av den texten. Var så goda:

  I mångas ögon gick sanningen om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986 i graven i och med Christer Petterssons död år 2004. Att det var Pettersson som sköt Palme är för många den enda accepterbara sanningen. Att han friades av en enig hovrätt spelar ingen roll, de flesta lever i tron att det ändå var Pettersson som utförde dådet. Polisen arbetade i stort sett inte med teorier om alternativa gärningsmän mellan den tid som flöt mellan frigivningen av Pettersson och fram till hans död 15 år senare. Tingsrättsdomen och Lisbet Palmes självsäkra vittnesmål, sensationsmedias rapporteringar om Palmemordet och Petterssons odlande av sin egen myt är de främsta faktorerna till att den allmänna uppfattningen är att det var Christer Pettersson som sköt Olof Palme. Att så skulle vara fallet är osannolikt, han har begått många dåd i sitt liv, till och med ett dråp, men han mördade inte Olof Palme.

 

Christer Petterson dömdes för mordet på stadsminister Olof Palme av en oenig tingsättsjury den 27 juni 1989 men friades av en enig hovrättsjury den 2 november samma år. Hovrätten ansåg att bevisen mot Pettersson var allt för svaga, den tekniska bevisningen var obefintlig och att det dessutom saknades en motivbild. Men i majoriteten av det svenska folkets ögon var det Pettersson som mördade Olof Palme den 28:e februari 1986. Från den första häktningen av Pettersson den 14:e december 1988 och medierapporteringen av den, fram till Petterssons död den 29:e september 2004, fick han leva med den ständiga känslan av att anses vara skyldig till detta mord. När det i februari 2011 var 25 år sedan Palmemordet inträffade uppmärksammades dådet väldigt mycket i media, igen. Återigen ansågs Pettersson av många vara den skyldige till dådet. När jag berättade för andra att jag är väldigt intresserad av denna för Sverige så otroligt viktiga händelse, kom nästan alltid frågan om Christer Petterssons eventuella skuld upp. Men varför stannade bilden av Christer Pettersson som gärningsman kvar i folks medvetande efter den friande domen? Det vill jag så gott det går redovisa, omfattningen av denna en av världens största mordutredningar är enorm så jag har valt ut de, enligt mig, mest väsentliga delarna.

 

 

Människor tror allt för ofta på vad de läser i tidningar och ser på TV. Jag vill med detta exempel på något som felaktigt blivit en sanning mana folk till att själva ta reda på fakta om saker de vill veta mer om i stället för att döma någon utifrån hörsägen. Mina personliga erfarenheter från andra människor är att många tror allt för mycket på vår nyhetsrapportering. Tänk själv, ta reda på fakta och tänk källkritiskt!

 

 

 

Frågeställningar

 

På vilka grunder dömdes respektive friades Christer Pettersson?

Kan det ha varit Christer Pettersson som mördade Olof Palme?

Varför anses Christer Pettersson av så många vara mördaren?

Om det inte var Christer Pettersson, vem var det då som utförde dådet?

 Fakta

 

Redan den 28:e maj 1986, på dagen exakt tre månader efter mordet på Sveriges socialdemokratiska stadsminister Olof Palme förhördes Christer Pettersson upplysningsvis om sina förehavanden på mordkvällen. I det läget förelåg ingen misstanke om brott. Pettersson hade under den aktuella kvällen uppehållit sig på den illegala spelklubben Oxen i närheten av mordplatsen. Klubben var känd för att dra till sig människor från samhällets utkant och han kunde tänkas ha sett eller hört något intressant kring tidpunkten för dådet. Efter detta förhör tog det ca två och ett halvt år innan polisen började tänka på Pettersson som en tänkbar gärningsman. Hans telefon sattes på avlyssning och han hämtades åter in för förhör den 14:e december 1988. Det skulle dröja nästan ett helt år innan han försattes på fri fot igen.

 

Under det förhör som nu utspelades ingick även en vittneskonfrontation där Lisbet Palme, änka till Olof och dessutom brottsoffer eftersom gärningsmannen försökt mörda henne också, pekade ut Christer Pettersson som förövaren. I och med detta utpekande häktades Pettersson och sedermera väcktes åtal mot honom. Utöver Lisbets vittnesmål hade ett annat vittne sett Pettersson utanför biografen Grand under mordkvällen, den biograf där makarna Palme såg filmen Bröderna Mozart för att strax efter filmens slut bli beskjutna i ett gathörn några hundra meter därifrån. Enligt vissa vittnesuppgifter ska dessutom Pettersson ha ett rörelsemönster som är likt det hos den gärningsman flertalet vittnen sett i och kring det så kallade Dekorimahörnet, det gathörn där Sveavägen möter Tunnelgatan, den plats där Olof Palme sköts till döds.

 

Enligt den fällande tingsrättsdomen var det Christer Pettersson som mördade Olof Palme, han dömdes till livstids fängelse men överklagade och hovrätten ansåg att bevisen mot honom var allt för vaga och han försattes på fri fot. Efter den friande domen arbetade den så kallade Palmegruppen inom polisen mestadels med att hitta nya bevis mot Pettersson, men trots nya vittnesuppgifter och en alternativ motivbild för dådet avslog Högsta domstolen resningsansökan mot honom. De nya bevisen ansåg som allt för svaga för att leda till en fällande dom.

 

Tiden mellan frigivningen och sin död levde Christer Pettersson mycket på myten om sig själv som tänkbar gärningsman. Svensk media spelade mycket på detta, främst TV3, där Pettersson ofta ställde upp och gav ett skrämmande intryck. I media kom ibland nya vittnesuppgifter fram, det handlade exempelvis om att han skulle ha skjutit Palme av misstag, i tron att det var langaren och ägaren till spelklubben Oxen, Sigge Cedergren eller att han mördat Olof Palme på uppdrag av den samhällshatande vännen Lars Tingström, mannen som i media kallades ”Bombmannen”. Många olika uppgifter, men det blev aldrig någon resningsansökan mot Christer Pettersson, han avled år 2004 och många tror att han tog sanningen med sig i graven. Efter hans död fortsatte spekulationerna och polisen trodde att Pettersson grävt ned mordvapnet vid sin mormors grav, en plats han enligt uppgift besökte ofta.

 

Vem som mördade Olof Palme vet ingen, förutom den eller de som var inblandade i mordet. Det fakta man verkligen har om mordet är platsen där han sköts, vilken typ av ammunition som användes, ungefär vilken typ av skjutvapen och en ungefärlig längd på gärningsmannen. Olof Palme var en stark politiker med många fiender, och det har talats om högerextremister inom Stockholmspolisen, amerikanska CIA, rasistiska organisationer från Sydafrika, allt från enskilda galningar till stora organisationer. Dock har hittills inga konkreta bevis framkommit, rykten och indicier är det som polisen har att arbeta med.

 

 

 

Analys

 

Det starkaste vittnesmålet mot Christer Pettersson är tvivelsutan Lisbet Palmes utpekande, ett bättre vittne än någon som varit så nära inpå mördaren är svårt att få och hennes uppgifter bör stämma, naturligtvis skulle hon inte peka ut någon annan, hon vill se den skyldige få sitt straff för dådet. Detta är i alla fall den bild av vittnet Lisbet som gemene man har. Visst, jag tror också att hon vill ha rätt man dömd för dådet, och jag tror att hon tror att det verkligen var Pettersson hon såg den där kvällen. Men jag tror inte att det var han som stod där. När Lisbet pekade ut Pettersson var det efter att konstant ha matats med information från spaningsledningen och hon visste att det var en 41-årig alkoholist som var aktuell som tänkbar gärningsman. Inte bara Lisbet visste detta, Expressen hade också fått veta att Christer Pettersson skulle in för förhör, och det gick att läsa i tidningen samma dag han togs in. Det var inte svårt för Lisbet att peka ut den person som nu misstänktes. Inte nog med att Lisbet hade förhandsuppgifter om den misstänkte, övriga personer i konfrontationsgruppen bestod mest av poliser och den ovårdade Pettersson utskiljde sig markant utseendemässigt mot de andra med sin putande mage och avvikande klädstil, han var dessutom den enda med ljusa skor i gruppen och bara en sådan liten detalj gör att han sticker ut. Dessutom står han som nummer åtta av tolv, och det är en allmänt vedertagen sanning att den misstänkte oftast har en relativt central placering i konfrontationsgruppen. Även helt opartiska testkonfrontationer med ovetande amerikaner har med stor majoritet senare pekat ut Pettersson som den som de tror är den kriminella i skaran, så att Lisbet skulle peka ut honom var nog inte så svårt för spaningsledningen att förutse. Hade inte Pettersson pekats ut så hade polisen blivit tvingade att släppa honom, bevisvärdet i Lisbets utpekande var avgörande.

 

De övriga vittnesmålen är inte heller helt tillförlitliga, polisen trodde att det var Pettersson och därför valde man att till rättegången kalla de vittnen som kom med uppgifter som passade in. Det vittne som i förhör påstods ha sett Pettersson stå och nervöst stirra utanför biografen Grand under ett par sekunder fick vittna, men det vittne som påstod att den så kallade ”grandmannens” signalement inte alls överensstämde med Pettersson kallades inte, trots att hon såg denne man under flera minuter. De vittnen som uppehöll sig i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan såg gärningsmannen springa iväg snabbt och spensligt upp för den långa trappan mot Malmskillnadsgatan. Detta i kombination med beskrivningar av en man med kompakt kropp passar helt enkelt inte in på Pettersson.

Petterssons kända kriminella aktiviteter år 1986 innefattar bland annat en vält kassaapparat på ett systembolag, bråk med civilklädd polis, snatteri för 27 kr och 40 öre, stöld av cigarettlimpa, kastande av en stol och krossande av en fönsterruta på ett socialkontor och ett lägenhetsinbrott där han stal en videobandspelare. Att mitt emellan dessa handlingar klämma in en så kyligt utförd och perfekt avrättning av Sveriges högsta statsman går helt enkelt inte. Den labile alkoholisten och narkomanen Christer Pettersson kan inte ha begått en handling som resulterat i en av världens största ouppklarade brottsmålsutredningar, ett mord utfört med en så speciell ammunition, av typen Winchester metal piercing, som aldrig varken förr eller senare funnits att tillgå i Sverige, framtagen som den var åt den amerikanska polisen för att kunna skjuta genom pansar. Det hela blir en omöjlig ekvation och han stämmer helt enkelt inte in.

 

Christer Pettersson var under hela sitt vuxna liv djupt nere i alkohol- och narkotikamissbruk och efter den friande domen såg han sin chans till att tjäna pengar. Han hade en hög intelligenskvot och han visste hur han skulle hantera media för att tjäna pengar på sin roll som tänkbar stadsministermördare. Redan vid den första intervjun efter frigivningen ser man en tydlig tendens till det fortsatta rollspelet med media, Pettersson säger till reportrarna att han är en så bra skådespelare att han nog skulle kunna dölja sitt värv om han hade varit skyldig. Redan där spelade han på sin roll som eventuell gärningsman och det känns som att han har insett att pengar finns att tjäna på sitt ofrivilliga kändisskap. TV3 sände en rad ”sensationella” program där Pettersson berättade lite, och gav vissa antydningar om att han skulle vara skyldig. Det svenska folket såg programmen, men tänkte nog inte så mycket på de stora summor Pettersson betalades för att berätta sin ”sanning”. Pettersson tjänade pengar och TV3 fick väldigt många tittare och en stor del av dessa trodde på Petterssons historier, mycket tack vare kvällspressen som på sändningsdagarna publicerade löpsedlar med lösryckta citat från de sensationsprogram som de hade fått en förhandstitt på. Ironiskt nog visade lögndetektortestet Pettersson trots allt ställde upp på att han högst troligt talade sanning när han hävdade sin oskuld. Varför skulle han ställt upp på detta om han var skyldig kan man fråga sig. Hade Pettersson skjutit Olof Palme hade han helt enkelt inte ställt upp, det hade för honom varit lättare att leverera ännu ett ”erkännande”.

 

Inte bara TV3 gjorde sitt i TV-världen för att odla myten om Christer Petterssons roll som mördaren. TV4 sände 1995 en väldigt uppmärksammad dokumentär i två delar kallad Satans mördare. Första delen handlade om politikern Olof Palme, men i den spektakulära och kontroversiella andra delen lades för första gången teorin om att Pettersson skulle ha skjutit Palme i tron att det var hans langare fram. Knarklangaren och Christer Pettersson-vännen Sigge Cedergren fick till och med agera skådespelare i en rekonstruktion av mordet. Även SVT sände en dokumentär, Jag såg mordet på Olof Palme där en narkoman som påstod sig ha sett Christer Pettersson utföra dådet fick väldigt stort utrymme. Dokumentären sändes 2006, två år efter att Pettersson dog, och avsikten med den var att avslöja Pettersson. Dock var tillförlitligheten i vittnesmålet svagt, vittnet Roger Östlund har konstaterats av både tingsrätten och hovrätten uppehålla sig inne på biografen Grand vid tiden för mordet, ändå fick han så stor plats i en dokumentär, finansierad av den statliga televisionen. Och än en gång blev frågan om Petterssons skuld aktuell.

 

Vem eller vilka jag personligen tror mördade Olof Palme varierar, ibland tycker jag mig verkligen se den högerextrema kretsen av poliser som enda självklara kandidater. Samtidigt känns det som att Sverige är för litet, om det hade gått till så som många påstår, att en konspiration på ett flertal personer utförde dådet, då hade det nog kommit fram förr eller senare, trots att många polisers agerande tiden före och efter dådet går att ifrågasätta. Många av de ökända högerextrema poliserna var i tjänst mordnatten och vissa vittnesuppgifter gör gällande att andra poliser än de i tjänst också setts i områden kring mordplatsen aktuell kväll. Att någon stor internationell organisation skulle ha utfört mordet känns i mina ögon som ett slags önsketänkande, att Palme skulle ha varit en så stor politiker att han sågs som ett så allvarligt hot. Inga bevis finns som sagt inte om någonting där heller, trots de uppgifter en och annan har kommit med genom åren. Ju mer man läser om mordet, desto mindre känns det som att man vet, man hör diverse olika teorier och till sist verkar det som att det i direkt anslutning till makarna Palme mordnatten befann sig mängder av mördare redo att slå till. När man läser om alla misstänkta personer inser man att det inte kan stämma, är någon av teorierna om tänkbar baneman sann så är alla andra falska, då förstår man hur mycket som bara är rena spekulationer. Tyvärr är det nog så att bara mördaren och eventuella medhjälpare vet hur det gick till. Om de fortfarande är i livet.

 

 

 

Framtida forskning

 

Polisens Palmegrupp arbetar fortfarande med en lösning på detta mord, som efter Kennedymordet och Lockerbiesprängningen påstås vara världens största brottsutredning. Palmeutredningens chef Stig Edqvist har förklarat att ”mordet i princip inte går att lösa”. I och med att huvudvittnet Lisbet Palmes så säkra utpekande av Christer Pettersson kan anses vara påverkat av utredningsgruppens agerande så blir det i princip omöjligt att använda henne igen. Ett nytt vittne måste träda fram och då det finns en belöning på 50 miljoner kronor att hämta så borde högst troligt ett existerande vittne redan ha talat ut. Utredningen idag går mest på sparlåga, man kollar upp de tips som kommer in och det man försöker få fram är mordvapnet för att sedan kunna knyta det till en person och till Sveavägen. Palmegruppens medlemmar är till åren gångna, och pensionen närmar sig för flertalet. De som tar över kommer att få det svårt att sätta sig in i det i det närmaste oändligt stora materialet, det tar uppskattningsvis 12 år för en utbildad jurist att läsa igenom allting, om han läser åtta timmar per dag.

 

 

 

 

Aftonbladet, Aftonbladet, GP


Kommentarer
Postat av: mrdantefontana

Jag håller med dig. Verkligen.

Det värsta i hela den här soppan är för mig Lars Holmers (och Ebbe Carlssons) roll. De måste vara det svenska 19-hundratalets största och värsta blindgångare. Jag vet hur mycket kritik de fått i efterhand. Men, jag tycker inte det räcker på långa vägar. Lars Holmer ansvarade för och förstörde den största och viktigaste polisiära utredningen i svensk historia, han jagade folkgrupper, spöken, tände och släkte ljus på bästa sändningstid och gjorde av med skattepengar som vore de konfetti på ett hollywoodbrölllop. Hur han överhuvudtaget kunde bli polis är för mig en oerhört stor gåta. Christer Pettersson, själv, hade gjort ett bättre jobb.

2012-02-28 @ 21:23:58
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Ja, han var en pajas modell större, dock måste jag rätta dig med förnamnet. Hans. Hade inte brytt mig om du inte skrev Lars för det heter jag själv i andranamn och jag vill inte bli förknippad med Holmér på något vis.Det var helt ofattbart att han tog på sig så många roller på en och samma gång och att han tilläts göra det.

2012-02-28 @ 21:49:34
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Ha ha! Ja, jag menade naturligtvis inte Samla Mammas Mannas Lars Hollmer. Ibland blir det crazy! Sorry.

2012-02-28 @ 21:52:50
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Du kommer undan med småfel, du ansvarar inte för världens genom tiderna tredje största mordutredning.Det bandet har för övrigt en basist som heter Lars Krantz - exakt så hette ju den mest tossiga privatspanaren av dem alla, han som trodde att Lisbet och Mårten Palme låg bakom det hela. Kan detta vara ett tidigare okänt spår? Lösningen på mordet kanske hörs om man spelar upp "Klossa knapitalet"-LP'n baklänges?

2012-02-28 @ 22:05:55
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Vi är något på spåret känner jag. :-)

2012-02-28 @ 22:13:34
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Vi har redan nu gjort mer för utredningen än vad Holmér gjorde.

2012-02-28 @ 22:15:00
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Under februarilovet 1988 bodde jag och min mamma pappa en vecka i Lars Hillersbergs ateljé på Storkyrkobrinken i Gamla Stan. Varje dag passerade vi de två säkerhetsvakterna som bevakade ingången till Lisbet Palmes boning. Sista kvällen var pappa och mamma och tog några öl på någon lokal och passerade sent omsider vakterna på Västerlånggatan. Pappa, som då hade blivit rejält berusad, gick fram till dem och frågade om de hade ett vapen att sälja. Fråga mig inte varför han frågade. Ingenting hände. De bara skakade på sina huvuden och knuffade iväg honom. Mina föräldrar gick vingligt mot ateljén (där jag redan sov). På morgonen (flera timmar innan vi skulle fara hemmåt) knackade det hårt på dörren. Det var SÄPO. De tog med sig pappa på en kort promenad. Tack och lov kom han tillbaks ganska snart. Lärdomen min pappa drog av det här var att: SÄPO har ingen humor.

2012-02-28 @ 22:35:54
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Haha! Vilken story! Kan tänka mig att det inte är så roligt med berusade människor som kommer och tjafsar men lite mer profession kan man kräva av dem.Han hade tur att han inte slutade som Rolf Machnow i alla fall.

2012-02-28 @ 22:39:33
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Äh. Klart de gjorde rätt. Det märkliga var bara att de väntade. Förmodligen skuggade de dem, stod vakt utanför medan de slog i register och kollade upp grejer innan de knackade på på morgonen. Förmodligen var det inte till min pappas fördel att vi bodde i den omstridde provokatören och konstnären Lars Hillersbergs ateljé. Men, kanske lite väl over the top ändå kanske. Jag tyckte det hela var rätt obehagligt i alla fall.

2012-02-28 @ 22:44:28
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Måste erkänna att jag hade väldigt dålig koll på vem denne Hillersberg var, men kollade in google lite och hittade intressanta bilder. Kan tänka mig att Holmér inte spontandansade av glädje när han såg den här:http://toppmotet.se/wp-content/uploads/2011/02/110221_polissp%C3%A5ret_P1110576_2-300x317.jpg

2012-02-28 @ 22:48:24
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Nej. Jag tror inte det heller. (dock kunde jag inte se vad det var på länken). Han hade gjort MÅNGA inlagor i debatten som varit dråpliga men skarpt kritiska till polisens arbete. En mycket intressant och rolig satirtecknare. Värt att kolla upp!

2012-02-28 @ 22:54:49
URL: http://easydreamer.blogspot.com/
Postat av: Jonas (SEX NOLL TVÅ)

Ska göra det, men nu är det läggdags. Provar att länka till hela sidan istället:http://toppmotet.se/2011/02/lars-hillersberg-pa-toppmotet/

2012-02-28 @ 23:00:33
URL: http://sexnolltva.blogg.se/
Postat av: mrdantefontana

Ah! Sherlock Holmes-hunden! Tack för den och god natt.

2012-02-28 @ 23:03:44
URL: http://easydreamer.blogspot.com/

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

Trackback
free counters

RSS 2.0